News Detail

Pokračujeme vo výrobe repného cukru na Slovensku. (Tlačové vyhlásenie)

Date: 20.03.2008

SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o. potvrdzujú svoju stratégiu:
„Pokračujeme vo výrobe repného cukru na Slovensku.“

Bratislava, marec 2008 - Slovenské cukrovary s.r.o., Sereď, člen skupiny AGRANA, potvrdzujú svoje plány na zachovanie dlhodobej výroby cukru vo svojom výrobnom závode v Seredi.

Slovenské cukrovary, s.r.o. ponúkli 10% (5 941 ton) zo svojej pôvodnej kvóty na základe požiadavky svojich pestovateľov v prvej fáze odovzdávania kvót pre rok 2008/2009. Agrana sa okrem toho zriekne 7.920 ton kvóty na biely cukor v „Druhej vlne“ do konca marca 2008. Toto množstvo odzrkadľuje podiel Agrany na znížení slovenskej kvóty o 50%, po odchode spoločnosti Eastern Sugar v roku 2006/2007. Toto opatrenie by sprístupnilo fondy EÚ slovenským pestovateľom cukrovej repy. Pre získanie benefitu z tejto dodatočnej podpory je potrebné, aby sa všetci ostatní výrobcovia cukru na Slovensku tiež zriekli svojich alikvótnych podielov v reštrukturalizačnom programe, inak tieto podpory nebudú pestovateľom pridelené.

V roku 2008 plánujú Slovenské cukrovary s.r.o. nakontrahovať cca 330 tisíc ton cukrovej repy na výrobu zostávajúcej kvóty cca 45.500 ton bieleho cukru. Slovenskí pestovatelia cukrovej repy spoločnosti Slovenské cukrovary, s.r.o. dostali od Agrany atraktívnu ponuku. Nákupná cena cukrovej repy by sa dala zvýšiť tak, ako je uvedené vyššie, prostredníctvom reštrukturalizačnej podpory EÚ v čiastke približne 6 EUR- alebo viac ako 20%- v priebehu nasledujúcich piatich rokov.

Slovenské cukrovary urobili svoj výrobný závod v Seredi viac konkurencieschopný prostredníctvom investícií do svojej spracovateľskej kapacity a reštrukturalizačným programom.

Rakúska skupina AGRANA, vlastník Slovenských cukrovarov, s.r.o., pôsobí na trhu s cukrom, škrobom, etanolom a ovocnými koncentrátmi takmer 20 rokov.
Slovenské cukrovary s.r.o. ako člen skupiny AGRANA ponúkajú na slovenskom trhu vysokokvalitné produkty pod značkou „Korunný cukor” a zaväzujú sa zachovať lokálnu výrobu cukru.