Thank you

Vaša žiadosť o prijatie na pracovné miesto bola odoslaná


Vážení žiadatelia,

ďakujeme za Vaše žiadosti a prejavený záujem o našu spoločnosť.

Ďakujeme za Vašu dôveru v našu spoločnosť, tím HR spoločnosti AGRANA