Kariéra

Naším úspechom sú naši zamestnanci

Spolupráca a vzájomný rešpekt tvoria ústredný prvok pracovného a riadiaceho štýlu skupiny.  Naši zamestnanci preto pracujú s maximálnou sebadôverou a každý jeden deň robia rozhodnutia, ktoré sú dôležité z hľadiska úspechu a rozvoja spoločnosti v budúcnosti. Základom je otvorená komunikácia a výmena informácií na všetkých úrovniach skupiny. Svojich zamestnancov podporujeme a povzbudzujeme vhodnými rozvojovými opatreniami na podporu ich kariéry.

Kľúčovými aspektmi zaistenia spokojnosti zamestnancov so svojou prácou sú spolupráca, ale aj tolerancia a oceňovanie rozmanitej firemnej kultúry.

.

AGRANA V SKRATKE

Úspech našej spoločnosti ako takej závisí deň čo deň od každého jedného zamestnanca. Ich know-how a odhodlanie zabezpečuje hodnotu pre zákazníkov, rast našej spoločnosti a udržateľné podnikanie.

 

9000
zamestnancov
po celom svete

55 výrobných závodov v
25 krajinách na
5 kontinentoch

~ 2,9 mld. €

celkový obrat

Práca v spoločnosti AGRANA

Kultúru spoločnosti AGRANA najlepšie vysvetľuje tzv. „kruh spôsobilosti”. Pomáha nám rásť ako spoločnosť, udržať si konkurencieschopnosť na trhu a podporovať zmeny, ktoré sú pre nás dôležité.

 

Okrem funkčnej a sociálnej spôsobilosti spoločnosť AGRANA od svojich zamestnancov ďalej očakáva, že sa sústredia na tri obchodné princípy:

  • Prevzatie zodpovednosti – ochota prijať zodpovednosť za svoje konanie
  • Tvorba zisku – znižovanie nákladov a optimalizovanie benefitov vďaka výkonnosti a pracovným postupom zameraným na výsledky
  • Dôsledná práca – logická a dôsledná pracovná činnosť

Zamestnanci sú schopní orientovať sa na kruhu spôsobilosti, ktorý sa používa aj na účely rozvoja zamestnancov a manažérov.
Obchodné zásady a kruh spôsobilosti tvoria základ každodennej pracovnej činnosti a vzájomných vzťahov – ako fungovať na schôdzach, ako prijímať rozhodnutia a ako pracovať v tímoch.

Naše služby a ponuky

Sme závislí od špičkového výkonu svojich zamestnancov. Za to im ponúkame atraktívne balíčky, ktoré zahŕňajú mzdové odmeny a mnohé ďalšie výhody. Pre vašu kariéru v spoločnosti AGRANA.

Rozvoj ľudských zdrojov

Investujeme do vzdelávania a rozvoja svojich zamestnancov

Mzda

Výkonnostný systém odmeňovania podporuje plnenie strategických cieľov

Tal­ente-Pro­gramm ACT

Podpora odborných, osobných a metodických spôsobilostí

AGRANA Fit

Zdravotné a športové programy v mnohých výrobných závodoch