AGRANA Group

AGRANA V SKRATKE

AGRANA je rakúska priemyselná spoločnosť zameraná na medzinárodné trhy. Pridávame hodnotu poľnohospodárskym komoditám s cieľom vyrobiť priemyselné produkty pre nadväzujúce odvetvia.  AGRANA predstavuje špičkovú kvalitu produktov, optimálne služby, ako aj inovatívne nápady a odborné znalosti z hľadiska vývoja produktov – výrobkov a služieb, ktoré oceňujú naši zákazníci po celom svete, medzi ktorých patria globálni aj regionálni lídri.


 

Počet zamestnancov

Celkový obrat

Počet výrobných závodov

9.000

~ 2,9 mld. €

55

NAŠE OBCHODNÉ AKTIVITY

Naše obchodné aktivity

Naša spoločnosť podniká v troch obchodných segmentoch – cukor, škrob a ovocie. Naše diverzifikované aktivity zahŕňajú obstarávanie komodít, výrobu a marketingovú činnosť. Náš cieľ: Vytvoriť pridanú hodnotu pre našich zákazníkov.

OVOCIE

Globálny líder v oblasti výroby ovocných prípravkov a hlavný výrobca koncentrátov ovocných štiav v Európe.

ŠKROB

Významný európsky výrobca individuálne navrhnutých produktov zo ŠKROBU a z BIOETANOLU .

CUKOR

Vedúci dodávateľ CUKRU v strednej, vo východnej a v juhovýchodnej Európe.

PRODUKTOVÝM PORTFÓLIOM

Zoznámte sa s naším produktovým portfóliom

Naši zákazníci požadujú len to najlepšie a my im to dodávame: a k tomu servis, inováciu a efektivitu. Staviame pritom na pevných zásadách, akými sú úcta k životnému prostrediu a zodpovednosť. Aj preto sme sa stali prednostným partnerom spoločností podnikajúcich v potravinárskom priemysle a iných technických odvetviach.


 

Prísady do potravín

Kozmetické a farmaceutické výrobky

Technické aplikácie

Krmivo pre zvieratá

Hnojivá

Bioetanol

vízia & hodnoty

vízia & hodnoty

My v spoločnosti AGRANA máme spoločnú víziu – prevziať kvalitatívne vodcovstvo v zušľachťovaní poľnohospodárskych surovín na výrobky z cukru a škrobu, ako aj v spracovaní ovocia. Prostredníctvom nášho povedomia pre kvalitu a efektívnosť sme celosvetovo prvou voľbou pre podniky potravinárskeho priemyslu a pre technické aplikácie.

STRATÉGIA

STRATÉGIA

Prostredníctvom rastu a efektívnosti sa staráme o trvalý nárast hodnoty nášho podniku. V našich základných obchodoch cukor, škrob a spracovanie ovocia chceme byť pre našich zákazníkov proaktívnymi a spoľahlivými partnermi.

TRHOVÝ VÝKON &
ORIENTÁCIA NA ZÁKAZNÍKA

TRHOVÝ VÝKON

Upravujeme agrárne suroviny na vysoko kvalitné potraviny, ako aj na technické výrobky pre priemyselné použitie. Naše služby siahajú od výroby priemyselných východiskových polotovarov až po poradenské služby. Zásobujeme priemysel a obchod.

ORIENTÁCIA NA ZÁKAZNÍKA

Našim zákazníkom ponúkame výrobky a služby, ktoré sa orientujú na ich potreby. Od našej konkurencie sa chceme odlišovať vysokou kvalitou a špecifickým servisom. Sme kreatívni, flexibilní, angažovaní a neustále hľadáme nové trhy pre naše výrobky. S našou inovačnou silou, výskumom a vývojom, ako aj zavedením našich výrobkov prispôsobených potrebám zákazníkov vytvárame trhové trendy.

ORGANIZÁCIA

ORGANIZÁCIA

Naša organizácia je decentralizovaná, je blízko trhu a rýchlo sa rozhoduje. Je vedená operatívnymi spoločnosťami v segmentoch cukor, škrob a ovocie, zodpovednými za výsledky. Naša organizácia sa okrem toho opiera o silnú komunikačnú sieť, ktorá pravidelne a dôsledne zabezpečuje výmenu informácií a znalostí a podporuje vytváranie synergií.

FINANCIE

FINANCIE

Zisk je základom pre ekonomickú stálosť našich podnikových aktivít. Nárast hodnoty a schopnosť vyplácať dividendy AGRANA zabezpečujeme prostredníctvom rastu a zvyšovania produktivity na ceste optimálnych prúdov tvorby hodnôt a prostredníctvom „profitovania“ – to znamená prostredníctvom neustáleho úsilia o zvyšovanie zisku a optimalizáciu všetkých našich spoločností. Hľadáme vyrovnanie rizika prostredníctvom vyvážených globálnych portfólií. Optimalizácia našej tvorby hodnôt je pilierom v našej snahe o neustály nárast hodnoty spoločnosti AGRANA.

MANAŽMENT A
ZAMESTNANCI

MANAŽMENT A ZAMESTNANCI

Považujeme sa za medzinárodnú podnikateľskú skupinu. Spája nás integrita, pracovitosť a sociálne povedomie. Podporujeme výmenu informácií a komunikáciu, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. Svoje zamestnankyne a zamestnancov povzbudzujeme, aby mysleli a jednali zodpovedne a s podnikateľským duchom. Každá zamestnankyňa a každý zamestnanec preberá zodpovednosť za svoj vlastný ďalší rozvoj. Naši vedúci pracovníci na to ponúkajú všetkým zamestnancom možnosti a podporu. Podpora zamestnancov sa realizuje v súlade s obchodnými cieľmi. Každá zamestnankyňa a každý zamestnanec má v našom podniku vlastnú významnú úlohu, ktorá každodenne nanovo vyžaduje ich plné nasadenie, schopnosti a kompetencie. Základom nášho štýlu práce a vedenia sú kooperácie a dôvera. Naše interné spoločenské spôsoby a štruktúry formuje flexibilita a tímová orientácia. Naši vedúci pracovníci sú odmeňovaní v závislosti od výsledku.

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Naše jednanie a naše rozhodnutia ovplyvňuje rešpekt pred prírodou a životným prostredím. Naše výrobky majú prírodný pôvod, sú vyvinuté a vyrobené podľa moderných ekologických poznatkov, biologicky odbúrateľné a ekologické. Zdravie a bezpečnosť našich zamestnankýň a zamestnancov je pre nás mimoriadnou potrebou.

BEZPEČNOSŤ VÝROBKOV

BEZPEČNOSŤ VÝROBKOV

Bezpečnosť našich výrobkov zaručujú vysoké, certifikované výrobné štandardy. Mimoriadny dôraz kladieme na neustále zvyšovanie hygienických a kvalitatívnych štandardov nami vyrábaných potravín. Zaväzujeme sa, pre zákazníka zabezpečiť spätnú sledovanosť našich výrobkov až po ich prírodný pôvod.

VEREJNOSŤ A
INFORMOVANOSŤ

VEREJNOSŤ A INFORMOVANOSŤ

O našich cieľoch, aktivitách a výsledkoch informujeme pravidelne akcionárov, zamestnancov, trhových partnerov, médiá a verejnosť. Usilujeme sa o vysokú transparentnosť pri všetkých významných novinkách a vývojoch.

 

udržateľnosť

3 princípy trvalej udržateľnosti

Nasledujúce tri zásady stručne zhŕňajú náš postoj k trvalej udržateľnosti. Tieto zásady predstavujú základný kameň poslania spoločnosti AGRANA a slúžia ako ľahko pochopiteľné a praktické usmernenia pre náš manažment a zamestnancov s cieľom zabezpečiť trvalú udržateľnosť ich každodenných činností.

Takmer stopercentné využívanie používaných agrárnych komodít

Vzájomný rešpekt všetkých zainteresovaných strán a spoločností, v ktorých pôsobíme

Spolupráca založená na dlhodobom partnerstve s našimi dodávateľmi a zákazníkmi