AGRANA in Slovenska

PRIEKOPNÍK V OBLASTI CUKRU

Cukor tradične predstavuje našu hlavnú obchodnú činnosť. Naša spoločnosť vyrába cukor v jednom výrobnom závode na Slovensku.

Cukor vyrábame spolu v deviatich závodoch v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku, na Slovensku, v Rumunsku a Bosne a Hercegovine. Práve tu spracovávame cukrovú repu od zmluvných pestovateľov a rafinujeme surový cukor pochádzajúci z celého sveta.

Slovenské cukrovary, s.r.o

Production site

Spoločnosť Slovenské cukrovary, s.r.o. majú kapacitu vyprodukovať okolo 86.000-90.000 ton cukru z približne 650.000 ton cukrovej repy počas jednej kampane.

História

1844

História výroby cukru v meste Sereď sa začala písať už v roku 1844 v objekte terajšieho závodu Kávoviny. Jeho zakladateľom bol gróf Esterházy. Od neho ho odkúpila viedenská obyvateľka vdova Seeberová. Výroba bola ukončená v roku 1856 pravdepodobne z finančných a konkurenčných dôvodov. Nespokojnosť veľkostatkárov s cenou za odovzdanú repu viedla k rozhodnutiu založiť si vlastný cukrovar v meste Sereď. „Poľnohospodársky cukrovar, akciová spoločnosť“ bol úradne založený na zakladajúcej schôdzke spoločnosti 23. januára 1907. Najskôr bol postavený len ako surováreň, čo znamenalo, že nemohol vyrábať cukor rafinovaný, ale len surový. Už v nasledujúcom roku sa uskutočnila prvá kampaň. Cukrovar sa stal členom Cukorného kartelu a to mu umožnilo umiestniť surový cukor na svetovom trhu výhodnejšie.

1910

V roku 1910 asi tretinu akcií kúpil Dr. Lieben z Viedne, ďalšia časť sa dostala do rúk majiteľov firmy Eisler & Szold Horné Saliby. Zostatok kúpila Maďarská eskomptná banka z Budapešti, tá sa stala aj bankou financujúcou.

1913

V roku 1913 sa podarilo budapeštianskej banke získať podiel bankového domu Dr. Liebena a tak sa stať nadpolovičným vlastníkom akcií. Výlučným majiteľom cukrovaru je firma Eisler & Szold pod známym menom: Hospodársky cukrovar, účastinárska spoločnosť v Seredi, 1. novembra 1918.

1946

Vyhláškou Ministerstva potravinárskeho priemyslu zo dňa 9. januára 1946 čís. 26/1946 bol podnik znárodnený.

1948

Dňa 20. januára 1948 Vyhláškou Ministerstva potravinárskeho priemyslu čís. 202 bol zriadený národný podnik Hospodársky cukrovar v Seredi.

1948

V roku 1948, 3. júla bol Vyhláškou Ministerstva potravinárskeho priemyslu zriadený nový národný podnik Spojené cukrovary so sídlom v Seredi. Do tohto bol ako závod pričlenený i Hospodársky cukrovar v Seredi, cukrovar v Sládkovičove a vo Vlčkovciach.

1960

1.7.1960 do 31.12.1968 patril cukrovar pod Spojené cukrovary n.p. Trnava. Vlčkovce sa od 1.7.1960 odčlenili, Kávoviny fungovali v rámci cukrovaru od 1.1.1955 a oddelili sa 1.10.1961. Utvoril sa Cukrovarnícky priemysel OR Trnava.

1969

Od 1.1.1969 – 31.12.1973 vznikol Cukrovar Sereď, n.p. Sereď

1974

Od 1.1.1974 – 31.12.1985 Cukrovar a Kávoviny, n.p. Sereď

1986

1.1.1986 – 30.6.1988 Sereďský cukrovar Sereď. Kávoviny boli odčlenené od cukrovaru a pričlenili sa k Pečivárňam Sereď

1988

1.7.1988 vzniká Štátny cukrovarský podnik Trnava

1990

30.9.1990 Cukrovar, k.p. Sereď

1.10.1990 – 30.4.1992 Cukrovar Sereď, š.p.

1992

1.5.1992 Seredský cukrovar, a.s., Sereď

1998

Cukrovar Nova, a.s., Sereď. Vstup nového vlastníka Agrana, rakúska cukrovarnícka spoločnosť

2001

Apríl 2001 – zlúčenie s Gemercukrom a.s., Rimavská Sobota a vznik spoločnosti Slovenské cukrovary a. s., Rimavská Sobota

2006

19. máj 2006 – zmena právnej formy a sídla na Slovenské cukrovary s.r.o., so sídlom v Seredi.

Prečo AG­RA­NA

V časoch, ako sú tieto, nič nie je také dôležité ako svet, v ktorom žijeme. Preto sa AGRANA zameriava na životné prostredie a trvalú udržateľnosť, ako aj na poskytovanie najlepšej kvality a služieb. Aby sme splnili špecifické potreby svojich zákazníkov, ponúkame im širokú škálu produktov a služieb ušitých na mieru. Naša tvorivosť a flexibilita predstavujú kľúč k úspechu nášho zákazníka.